ลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าที่ปรึกษาปัญหาทีมเรามาเกือบ 1 ปี ที่เราคอยให้คำปรึกษากับลูกค้าท่านนี้ ลูกค้าติดตั้งกล้องระบบ ip cammera แต่มีปัญหาบ่อยครั้ง และแจ้งทีมติดตั้งมากแก้ไข ก็มีปัญหาเช่นเดิม ผ่านมา 1 ปี ลูกค้าตัดสินใจให้ทีมเราเข้าดูแล และแก้ไขปัญหาที่่มีอยู่ และปรับปรุงระบบกล้องให้สมบูรณ์

งานก่อนทำการแก้ไขบางส่วนครับ

เริ่มเก็บจุดแรกก่อนครับ

จุดนี้ไม่ได้เก็บภาพก่อนแก้ไขไว้นะครับ ต้องทำการเปลี่ยนกล้อง เดินสายใหม่ และซ่อมฝ้า

 

จุดนี้ทำการย้ายมุมกล้องเพื่อให้ได้มุมที่ลูกค้าต้องการและเป็นมุมที่ไม่ย้อนแสงเพื่อกล้องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

เก็บงานฝ้าและผนังบางส่วน

สรุปงานนี้ต้องเดินสายใหม่ทั้งหมด เพราะสายเก่าช่างเก่าเดินเปลือยไว้ทำให้สายกรอบ ทีมเราเดินสายร้อยท่อใหม่ กล้องทำขาต่อเพิ่มเพื่อให้ได้มุมที่ต้องการ 

ลูกค้าพอใจในการที่ทำ ตรงกับความต้องการ และเก็บงานได้เรียบร้อย 

ขอขอบพระคุณลูกค้าที่เรียกใช้บริการ และดูแลทีมช่างเป็นอย่างดี