ลูกค้าแจ้งซ่อมกล้องดูผ่านมือถือไม่ได้

เข้าทำการตรวจเช็คระบบและทำการแก้ไขให้ระบบกลับมาดูผ่านมือถือได้

เครื่องบันทึก ตรวจสอบการทำงาน

ระบบพร้อมกลับมาทำงานได้ปกติ ลูกค้าสามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านอินเตอร์เน็ตและผ่านมือถือได้แล้ว