ลูกค้าแจ้งซ่อมกล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ 

ทำการตรวจเช็คระบบกล้อง การทำงานของกล้อง

เช็คเครื่องบันทึกพร้อมทำการแก้ไข

ระบบพร้อมกลับมาทำงานดูแลความปลอดภัยได้แล้วครับ

ขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนตลอดมา และให้ผมได้ดูแลมาแล้ว 3 ปี