ลูกค้าแจ้งซ่อมกล้องใช้งานไม่ได้ ดับทั้งหมด 8 จุด ดูผ่านมือถือไม่ได้ ตั้งแต่ช่างร้านอื่นติดตั้งให้ บอกจะมาเซ็ทให้แต่ก็หายไปเลย 

    

เช็คอุปกรณ์โดยรอบหาจุดเสีย

ระบบมีการช๊อตสายไฟละลาย อันตราย

วัดไฟ เช็คระบบการช๊อต พร้อมแก้ไขปัญหา

ต่อมาเซ็ทกล้องดูผ่านมืถือต่อเลย

ตั้งค่าระบบและทดสอบระบบกล้องดูผ่านมือถือ

ระบบกล้องกลับมาทำงานได้แล้ว และสามารถดูผ่านมือถือได้แล้ว หลังจากที่ติดตั้งมาเป็นปีดูผ่านมือถือไม่ได้ 

ขอบคุณ คุณเชอรี่ที่ไว้ใจ และเรียกใช้บริการครับ