ลูกค้าแจ้งซ่อมกล้องไอพีใช้งานไม่ได้หลายจุด

 

ทำการเช็คระบบการเชื่อมต่อกับระบบ

เช็คอุปกรณ์เชื่อมต่อ

 

แก้ไขพร้อมทดสอบระบบ กล้องกลับมาทำงานได้แล้วครับ

ขอบคุณคุณเอกกวินทร์ ที่ให้โอกาสและเรียกใช้บริการครับ