ลูกค้าแจ้งซ่อม เครื่องบันทึกดูย้อนหลังไม่ได้ เครื่องไม่บันทึก ดูผ่านมือถือไม่ได้

เช็คระบบเครื่องบันทึกดูความสมบูรณ์ของอุปกรณ์

ดูภาพย้อนหลัง

เปลี่ยนอุกรณ์ที่เสีย พร้อมเซ็ทกล้องดูผ่านมือถือ

ระบบกลับมาทำงานอย่างสมบูรณ์แล้วครับ ดูผ่านมือถือได้

ขอขอบพระคุณลูกค้าที่เรียกใช้บริการครับ