ลูกค้าแจ้งซ่อม กล้องไม่มีภาพ 1 จุด

เช็คระบบกล้องวงจรปิด เช็คเครื่องบันทึก และทดสอบกล้อง

 

งานนี้ต้องเดินสายใหม่ สายเก่าสัญญาณรบกวน และสายเสื่อมคุณภาพ

ระบบกล้องกลับมาใช้งานได้แล้วครับ

ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้ใจ และเรียกใช้บริการครับ