ลูกค้าแจ้งซ่อมกล้องไม่มีภาพ และติดตั้งกล้องเพิ่ม 3 จุด

ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ

ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อ

แก้ไขเรียบร้อยครับ แต่ไม่มีรูปงานติดตั้งนะครับ ทำงานเร่งลืมเก็บภาพมาฝากครับ

ขอบพระคุณลูกค้าที่เรียกใช้บริการครับ