ลูกค้าแจ้งเครื่องบันทึก ใช้งานไม่ได้ร้องตลอด

totdindang01

เครื่องบันทึกมีปัญหา ร้อง ไม่ทำงาน

totdindang02

ตรวจเช็พร้อมแก้ไข ระบบกลับมาใช้งานได้ปกติ

ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้ใจ และเรียกใช้บริการครับ