ลูกค้าแจ้งซ่อมกล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ ดูผ่านมือถือไม่ได้

ตรวจสอบเครื่องเครื่องบันทึก

ตรวจสอบกล้องที่มีปัญหา ทั้งระบบ

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

ตรวจสอบจุดเชี่อมต่อ

สรุปงานนี้ต้องเดินระบบสายใหม่ทั้งระบบ เพราะสายเสื่อมคุณภาพ สายผุกรอบ ไม่สามารถใช้งานได้ 

ดำเนินการแก้ไข พร้อมเซ็ทกล้องดูผ่านมือถือ ระบบพร้อมกลับมาทำงานอีกครั้ง

ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ เรียกใช้บริการ